Reference

 

Kotelny na pelety

Především se jedná se o automatické ekologické kotle na dřevěné pelety s vysokou účinností, nízkým obsahem popelovin (1%), nízkými náklady na vytápění, které nabízejí stejný uživatelský komfort jako například vyspělé systémy na plyn. Kotle jsou vhodné pro rodinné domky, bytové domy a průmyslové objekty.

Vytápění a plyn

Jedná se o montáž kotelen, ústředního vytápění, podlahového vytápění, plynové kotelny do 3,5MW, domovní a průmyslové rozvody plynu. Veškeré tyto práce provádíme v rodinných domech, v bytovém fondu, v domech s občanskou vybaveností a v průmyslových objektech.

Koupelny

Koupelny realizujeme na klíč nebo podle potřeb a požadavků zákazníka. Provádíme rekonstrukce, opravy, realizace nových koupelen, výměny zařizovacích předmětů a vodovodních baterií. Pro každého zákazníka zpracujeme návrh koupelny podle jeho potřeb a požadavků. Naším cílem je maximální spokojenost zákazníka, proto pracujeme kvalitně a rychle.

Výměníkové stanice

Výměníkově stanice (VS) montujeme do rodinných domků a bytových domů-takzvané domovní předávací stanice, dále realizujeme a rekonstruujeme výměníkové stanice které vytápějí celé sídliště nebo průmyslové objekty. Menší VS sestavujeme do rámů. Velké VS od 1MW montujeme na zakázku podle potřeb zákazníka vč. centrálního řízení.

Teplovody

Provádíme opravy, rekonstrukce a výstavby nových teplených rozvodů vč. zemních prací. Potrubí je předizolované se signalizačním vodičem, který nám při úniku vody z potrubí hlásí přesné místo poruchy

Technologie vodojemů a ČOV

Provádíme rekonstrukce, opravy a výstavbu nových technologií pro vodárny vodojemy a čističky odpadních vod. Veškeré rozvody jsou prováděny z nerezového materiálu svažované špičkovými technologiemi.

Venkovní vodovody a plynovody

Jedná se o rozvody vody a středotlakého nebo nízkotlakého plynu především pro obce, města, provozovatele sítí nebo soukromé investory. Vodovody a STL nebo NTL plynovody provádíme včetně zemních prací, přípojek a napojení na stávající rozvody.

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je nejpoužívanější a nejoblíbenější zařízení, které využívá obnovitelné zdroje energie k vytápění. Pracuje na principu odebírání tepla z okolí (tj. vody, vzduchu, země).