Reference
Technologie vodojemů a ČOV

Kompletní oprava trubního vystrojení včetně ovládacích armatur, členěná do dvou etap

termín realizace I. etapa : 12/2005
termín realizace II. etapa : 3-4/2006
rozpočtové náklady: 1.005.351,00 Kč
objem našich prací: 1.005.351,00 Kč
objednatel: 1. JVS a.s.
 

Úpravna vody II. Etapa – Suhdol nad Lužnicí

termín realizace: 9-11/2005
rozpočtové náklady: 2.189.698,00 Kč
objem našich prací: 1.855.351,00 Kč
objednatel: Obec Suhdol nad Lužnicí
 

Jika Bechyně – nová čiřící nádrž – technologická část

termín realizace: 10-11/2000
rozpočtové náklady: 470.000 Kč
objem našich prací: 470.000 Kč
objednatel: VSB divize 1 s.r.o. České Budějovice